תשואות וסיכון בקופות גמל

תשואות וסיכון בקופות גמל

רווחי קופות גמל לאורך עשור

 הציבור ברובו הגדול חוסך כספים בתוכניות פנסיוניות, לאור החובה לחסוך לפנסיה שחלה גם על
שכירים וגם על עצמאים ואם לאור ההבנה שצריך לחסוך כספים לאורך תקופת העבודה כדי לצבור
מקורות הכנסה אשר יאפשרו לפרוש בכבוד מן העבודה ולחיות בפנסיה ללא דאגות כלכליות.

הכספים אשר נחסכים בקרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים מושקעים ברובם בשוק
ההון והתוצאות של ההשקעות ומכאן על היקף הכספים אשר נצבר לזכות כל אחת ואחד מאיתנו
החוסכים הם תוצאה של הרווחים המושגים בשווקים.

כל קופות הגמל בישראל כוללות מסלולי השקעה, כאשר כל מסלול השקעות מוגדר מראש ומשקף רמת סיכון שונה.

במסגרת קופות הגמל מוצעות לציבור הרחב מסלולי השקעה המנוהלים על ידי מנהלי ההשקעות של קרן
הפנסיה וקופת הגמל (מסלולי השקעה אקטיביים) ומסלולי השקעה העוקבים אחר מדדי שוק
אשר הוגדרו מראש (מסלולי השקעה פאסיביים).

מאז אמצע שנות ה – 90 הוצעו לחוסכים במסגרת קופות גמל מסלולי השקעה אשר מדיניות ההשקעות בהן מוגדרת מראש ומשקפת רמות סיכון שונות.

כל חוסך בקופת גמל, במסגרת החשבון שלו, רשאי לצבור את הכספים במסלול השקעות אחד או לפזר את הכספים בין מספר מסלולי השקעה במקביל.

החוסך עצמו רשאי, בכל עת, להעביר כספים שצבר בחשבונו בקופת גמל בין מסלולי השקעה (למעט
כספי פיצויים המחייבים אישור מעסיק), ללא כל עלות.

מגוון מסלולי ההשקעה המוצע לציבור החוסכים במסגרת קופת גמל מאפשר לכל חוסך להתאים לעצמו את רמת הסיכון בניהול כספי החיסכון שלו, בהתאם לאופק החיסכון שלו וטעמיו האישיים.

בחינת התשואות של קופות הגמל

בחינת התשואות של קופות הגמל לאורך זמן מציגה תמונה ברורה של קשר בין רמת הסיכון לתשואה
לאורך זמן.

חוסך ממוצע בקופת גמל הרוויח לאורך העשור האחרון, בתקופה שמאז יוני 2013 ועד מאי 2023  רווח
בשיעור של 51.09%.

בתקופה זו חוסך במסלול מניות בחו"ל הרוויח 168.21%.

אבל באותה תקופה חוסך אשר חסך במסלול שקלי טווח קצר, השיג רווח של 3.5% בלבד.

חוסך במסלול מניות הרוויח 137.9% לאורך העשור האחרון, חוסך במסלול אג"ח ללא מניות
הרוויח 36.13%, חוסך במסלול שקלי הרוויח 23.31% ואילו מי שחסך בכל התקופה במסלול
צמוד מדד הרוויח 20.96%.

תשואות המסלולים אשר הניבו את התשואה הגבוהה ביותר בעשור האחרון

·         תשואות המסלולים אשר הניבו את התשואה הגבוהה ביותר בעשור האחרון בכל מסלול השקעה על פי
הנתונים והסיווגים שמציג משרד האוצר.

בכל מסלול השקעות חברה מנהלת אחרת השיגה את התשואה הגבוהה ביותר לאורך העשור האחרון, אבל התבוננות בתשואות כפי שהושגו באותה חברה מנהלת במסלולי השקעה שונים מביאים לאותה מסקנה. ככל שמשקל המניות במסלול ההשקעות בקופת הגמל גבוה יותר, הרווח שהשיג המסלול גבוה יותר בעשור האחרון.

למשל, מסלול אג"ח ללא מניות, של חברת כלל הניב בעשור האחרון תשואה מצטברת בשיעור של 21.36%, מסלול אג"ח עד 25% מניות השיג רווח של  48.66% ומסלול מניות בניהול אותה חברה השיג באותה תקופה רווח מצטבר של 43.36%.

 

מסלול מניות בניהול חברת הראל גמל השיג בעשור האחרון רווח מצטבר בשיעור של 97.94%, מסלול אג"ח עד 25% מניות, השיג רווח של 50.93% ומסלול אג"ח, ללא מניות, השיג רווח בשיעור של 20.97%.

גם בית ההשקעות ילין לפידות מציג תמונה דומה. מסלול מניות בקופת הגמל של ילין לפידות, השיג בעשור האחרון רווח מצטבר של 133.82%, מסלול אג"ח עד 25% מניות, השיג רווח בשיעור של 51.41% ומסלול אג"ח ללא מניות, השיג רווח של 29.54% .

איציק אסטרייכר

אסטרייכר סוכנות לביטוח

תשואות קופת גמל בעשור האחרון