תשואות וסיכון בקופות גמל

תשואות וסיכון בקופות גמל רווחי קופות גמל לאורך עשור  הציבור ברובו הגדול חוסך כספים בתוכניות פנסיוניות, לאור החובה לחסוך לפנסיה שחלה גם עלשכירים וגם על עצמאים ואם לאור ההבנה שצריך לחסוך כספים לאורך תקופת העבודה כדי לצבורמקורות הכנסה אשר יאפשרו לפרוש בכבוד מן העבודה ולחיות בפנסיה ללא דאגות כלכליות. הכספים אשר נחסכים בקרנות פנסיה, קופות […]