מידע על עוסק מורשה וחברה בע"מ

מה זה עוסק מורשה

עוסק מורשה חייב בגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו, ולאחר קיזוז מע"מ על תשומותיו הוא מעביר מס זה לאוצר. ישנם בעלי מקצועות ועיסוקים שחייבים להירשם כעוסק מורשה.

עוסק מורשה מדווח למע"מ פעם בחודש או פעם בחודשיים (בהתאם לנדרש בחוק), על מחזור העסקאות שלו, ומע"מ עסקאות בגין מחזור זה. בנוסף הוא מדווח על המע"מ אשר קיזז בגין רכישות והוצאות שוטפות שלו – מע"מ תשומות. אחת לשנה נדרש עוסק מורשה ממס הכנסה בהגשת דין וחשבון. לעיתים ידרש עוסק מורשה בדוח הצהרת הון.

נטו תכנון פיננסי עומדת לרשותכם מתחילת הדרך החל מרגע רצונכם להקים עוסק מורשה, אנו מציעים לכם לחסוך תהליכים מול רשויות המס ולבצע זאת בעזרתנו השירותים המוצעים לעוסק מורשה: פתיחת תיק במע"מ, פתיחת תיק במס הכנסה, רישום במוסד לביטוח לאומי, הנהלת חשבונות, דיווח חודשי/דו-חודשי למע"מ, הגשת דו"ח דין וחשבון, הצהרת הון.

מה זו חברה בע"מ

חברה בע"מ (בעירבון מוגבל) היא התאגדות של אדם או מספר בני אדם או תאגידים שנרשמה עפ"י חוק אצל רשם החברות. כל אדם יכול להקים חברה במידה שהחברה אינה נוגדת את החוק.

חברה בע"מ הינה אישיות משפטית נפרדת – במידה שהחברה נקלעת לקשיים כספיים ונאלצת להכריז על פשיטת רגל, רכושם הפרטי של הבעלים לא נפגע, אך במקרים מסויימים בית המשפט דורש הרמת מסך ומייחס את חובות החברה לבעלי המניות.

תדמית השיווקית – חברה בע"מ נתפשת מבחינה שיווקית כגוף רציני יותר, ופחות בר חלוף.לחברה בע"מ יש יתרון גדול על פני עוסק מורשה בהשגת הלוואות מהבנקים, בהתמודדות במכרזים וכו'.

נטו תכנון פיננסי מציעה את שירותיה בפתיחה, הקמת, חברה בע"מ והתנהלות מול רשם החברות ורשויות המס. חברה בע"מ נדרשת בדיווח מקיף יותר מאשר עוסק מורשה ונדרש רואה חשבון לניהול ודיווח תקין על כל פעילותה.

נטו תכנון פיננסי מלווה חברות סטארט-אפ, ביוטכנולוגיה והיי-טק משלב הרעיון ועד גיוס משקיעים והנפקתם לציבור. לנטו תכנון פיננסי גם הידע והניסיון בסגירת חברה, פירוק וחיסול מרצון של חברות.