מידע על עוסק מורשה וחברה בע"מ

מה זה עוסק מורשה עוסק מורשה חייב בגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו, ולאחר קיזוז מע"מ על תשומותיו הוא מעביר מס זה לאוצר. ישנם בעלי מקצועות ועיסוקים שחייבים להירשם כעוסק מורשה. עוסק מורשה מדווח למע"מ פעם בחודש או פעם בחודשיים (בהתאם לנדרש בחוק), על מחזור העסקאות שלו, ומע"מ עסקאות בגין מחזור זה. בנוסף הוא […]