איך לבטח עוזרת בית?

העסקת עוזרת בית היא דרך מצוינת לשמור על בית נקי ומסודר, וליהנות מזמן פנוי רב יותר. עם זאת, חשוב לזכור שעובדת משק בית היא עובדת לכל דבר, ויש לבטח אותה בהתאם.

ביטוח לאומי:

חוק הביטוח הלאומי מחייב את המעסיק לבטח את עובדת משק הבית בביטוח לאומי. ביטוח זה מקנה לעובדת זכויות רבות, כגון:

 • דמי לידה
 • דמי מחלה
 • קצבת זקנה
 • קצבת שאירים
 • פיצויים בגין פגיעה בעבודה

ביטוח בריאות:

חשוב לבטח את עובדת משק הבית גם בביטוח בריאות. ביטוח זה יכסה את הוצאותיה הרפואיות במקרה של מחלה או תאונה.

ביטוח צד שלישי:

ביטוח צד שלישי מכסה נזקים שעלולים להיגרם על ידי עובדת משק הבית לצדדים שלישיים, כגון אורחים או שכנים.

ביטוח תאונות אישיות:

ביטוח זה יכסה את עובדת משק הבית במקרה של תאונה שגרמה לה נכות או פגיעה גופנית.

כיצד לבחור ביטוח לעובדת משק בית?

בעת בחירת ביטוח לעובדת משק בית, חשוב לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:

 • גיל העובדת
 • מצבה הבריאותי
 • היקף העבודה
 • סוג העבודה

חשוב גם להשוות בין הצעות מחיר של חברות ביטוח שונות.

טיפים חשובים:

 • חשוב לוודא שהעובדת מודעת לזכויותיה הביטוחיות.
 • יש להנפיק לעובדת תעודת ביטוח לאומי ותעודת ביטוח בריאות.
 • יש לשלם את דמי הביטוח לאומי וביטוח בריאות באופן שוטף.
 • חשוב לתעד את תנאי העבודה של עובדת משק הבית, כולל שעות עבודה, שכר עבודה ותנאים סוציאליים.

ביטוח עובדת משק בית הוא חשוב הן עבור המעסיק והן עבור העובדת. ביטוח זה מקנה לעובדת זכויות רבות ומגן עליה במקרה של פגיעה או מחלה.

רישום עובדת משק בית בביטוח לאומי

חובת רישום כמעסיק:

מעסיק של עובד/ת משק בית מחויב להירשם כמעסיק בביטוח לאומי בתוך שבועיים מתחילת העסקתו. ניתן לעשות זאת באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי, או באופן ידני בסניף הקרוב למקום מגורי המעסיק. חשוב לציין שרישום זה חל על כל מעסיק, גם אם הוא מעסיק עובד אחד בלבד.

דיווח שוטף ותשלום דמי ביטוח לאומי:

על המעסיק לדווח באופן שוטף לביטוח לאומי על שעות עבודתו ושכרו של עובד משק הבית. דיווח זה נעשה באמצעות טופס "דיווח חודשי על עובדים במשק בית" אותו ניתן להגיש באופן מקוון או ידני. בנוסף, על המעסיק לשלם עבור עובד משק הבית דמי ביטוח לאומי, הכוללים את חלקו של המעסיק (5.25%) וחלקו של העובד (2%). ניתן לנכות את חלקו של העובד משכרו.

חשיבות מסירת פרטי העובד:

לא ניתן לשלם דמי ביטוח לאומי עבור עובד משק בית ללא מסירת פרטיו המלאים, כגון שם מלא, מספר תעודת זהות ותאריך לידה. פרטים אלו חיוניים לצורך ניהול תיק העובד בביטוח לאומי וקביעת זכויותיו.

הרחבה מקצועית:

 • חשיבות ביטוח לאומי לעובד משק בית: ביטוח לאומי מקנה לעובד משק בית זכויות רבות, כגון דמי לידה, דמי מחלה, קצבת זקנה, קצבת שאירים ופיצויים בגין פגיעה בעבודה.
 • השלכות אי רישום כמעסיק: אי רישום כמעסיק בביטוח לאומי עלול להוביל לסנקציות כספיות כבדות, הן על המעסיק והן על העובד.
 • אפשרויות תשלום דמי ביטוח לאומי: ניתן לשלם דמי ביטוח לאומי באמצעות הוראת קבע, כרטיס אשראי, או המחאה.
 • שירותי ייעוץ וטפסים: ניתן לקבל ייעוץ וסיוע בנוגע לרישום עובד משק בית בביטוח לאומי באתר המוסד לביטוח לאומי, במוקד הטלפוני או בסניף הקרוב.

טיפים חשובים:

 • מומלץ להיעזר ברואה חשבון או יועץ ביטוחי לצורך ניהול תיק הביטוח לאומי של עובד משק הבית.
 • חשוב לשמור את כל המסמכים הקשורים להעסקת עובד משק בית, כגון תלושי שכר, דיווחים לביטוח לאומי ותעודות
  ביטוח.
 • יש לעדכן את ביטוח לאומי בכל שינוי שחל בתנאי העבודה של עובד משק הבית, כגון שינוי בשכר או בשעות עבודה.

חישוב דמי חופשה לעוזרת בית לפי שעות

 • חישוב דמי חופשה לעוזרת בית לפי שעות: עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים: 1.5 ימי חופשה לכל חודש עבודה.
 • עובדת שעבדה 12 חודשים ויותר: 2 ימי חופשה לכל חודש עבודה. 
 • עובדת שעבדה 8 חודשיםזכאית ל-12 ימי חופשה (1.5 ימים 8 חודשים).
 • עובדת שעבדה 15 חודשים זכאית ל-30 ימי חופשה (2 ימים 15 חודשים).

חישוב שווי יום חופשה

 • שכר עבודה רגיל כפול מספר שעות העבודה ביום.
 • שכר מינימום כפול מספר שעות העבודה ביום (במקרה של עובדת ששכרה נמוך משכר מינימום). |
 • עובדת ששכרה 50 ש"ח לשעה ועובדת 4 שעות ביום זכאית ל-200 ש"ח עבור יום חופשה (50 ש"ח x 4 שעות).
 • עובדת ששכרה 40 ש"ח לשעה ועובדת 5 שעות ביום זכאית ל-200 ש"ח עבור יום חופשה (40 ש"ח x 5 שעות, או שכר מינימום כפול 5 שעות).

תשלום דמי חופשה

 • ניתן לצבור ימי חופשה ולקחת אותם בפועל.
 • ניתן לקבל תשלום עבור ימי חופשה שלא נוצלו.
 • תשלום עבור ימי חופשה שלא נוצלו יתבצע בעת סיום העסקה.
 • עובדת שצברה 12 ימי חופשה ולקחה רק 8 ימים זכאית לתשלום עבור 4 ימי חופשה.
 • עובדת שסיימה את עבודתה לאחר 10 חודשים זכאית לתשלום עבור 2 ימי חופשה (12 ימי זכאות – 10 ימי
  חופשה).

הערות

 • ימי חג וימי מחלה אינם נחשבים ימי חופשה.
 • ימי חופשה שנתית ניתנים בנוסף לחופשות חגים.
 • עובדת זכאית לפדיון ימי חופשה שלא נוצלו בעת סיום העסקה. 
 • עובדת שחלתה 3 ימים לא צריכה לקחת ימי חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית שלה.
 • עובדת שצברה 12 ימי חופשה ורוצה לצאת לחופשה בת 14 ימים תצטרך לקחת 2 ימי חופשה על חשבון ימי
  החופשה השנתית שלה.

מאמר בשיתוף: משרד עורכי דין יניב גבריאל ושות'