הוצאה לפועל והסדרי חובות

הוצאה לפועל הוא הליך שבאמצעותו צו בית משפט משמש לאכיפת חוב או פסק דין כנגד חייב. תהליך זה משמש בדרך כלל כאשר החייב לא שילם חוב או עמד בהתחייבות כספית. ההליך הוצאה לפועל כולל בדרך כלל מספר שלבים. ראשית, על הנושה לקבל צו בית משפט, כגון צו הוצאה לפועל או צו עיקול, המאשר את עיקול […]